Nettsiden er under oppbygging

rachel-davis-50328-unsplash

Vannbehandling og vannrensing

Rene anlegg gir lavere energiutgifter, mindre vedlikehold og redusert bakterievekst

Varmeanlegg og kjøleanlegg

Bauer vannbehandling er varig fjerning av magnetitt, avleiringer og korrosjon i hele anlegget. Alle problemer forsvinner uten bruk av kjemikalier på en skånsom måte.

Legionellakontroll og prosessvann

I Norge er vi heldige og de fleste har godt vann levert fra sitt vannverk. Problemene oppstår når vannet skal igjennom hundrevis av meter med rør, uten noe form for rensing.

Dimensjonering

Ingen anlegg eller installasjoner er helt like. Vi har produktene og erfaringen slik at vi alltid finner riktig løsning.

Miljøvennlige produkter

Hold rørene og vannet rent. Med et rent anlegg vil energiforbruket reduseres med 10 – 12% og i noen tilfeller enda mer.

Vi benytter oss av moderne, miljøvennlige og kosteffektive produkter og har enerett på Bauer Water Techology’s produkter i Norge. Disse produktene er 100% kjemikaliefrie og basert på elektromagnetisk vannbehandling av både varme-, kjøle- og drikkevannsanlegg.

header

Kontakt oss for gratis befaring