Rene anlegg gir lavere energiutgifter, mindre vedlikehold og redusert bakterievekst

Vannbehandling

Vannbehandling gir et inntrykk av at det kun er vannet som behandles, men med Bauer får hele anlegget en grundig renovering. Det betyr at rørvegger, vekslere, pumper og andre deler i et varme- eller kjøleanlegg blir frie for magnetitt og andre avleiringer, samtidig som begynnende korrosjon stopper opp. Et rent anlegg er altså mer enn rent vann, og resultatet av Bauer sin vannbehandling er reduserte energikostnader, færre servicebesøk og forlenget levetid.

Vannrensing

Vannrensing i lukkede anlegg er for oss fjerning av partiklene i vannet og gjøres med et partikkelfilter. Det er viktig at man også fjerner årsaken til at det er urenheter i vannet, og da må det litt mer til enn kun filtrering. Med Bauer sin behandlingsenhet sammen med Bauer sitt filter, har dere kombinasjonen som renser vannet og fjerner problemet.

Varmeanlegg og kjøleanlegg

Bauer vannbehandling er varig fjerning av magnetitt, avleiringer og korrosjon i hele anlegget. Alle problemer forsvinner uten bruk av kjemikalier på en skånsom måte.

Legionellakontroll og prosessvann

I Norge er vi heldige og de fleste har godt vann levert fra sitt vannverk. Problemene oppstår når vannet skal igjennom hundrevis av meter med rør, uten noe form for rensing.

Installasjoner

Ingen anlegg eller installasjoner er helt like. Vi har produktene og erfaringen slik at vi alltid finner riktig løsning.

Miljøvennlige produkter

Hold rørene og vannet rent. Med et rent anlegg vil energiforbruket reduseres med 10 – 12% og i noen tilfeller enda mer.

Vi benytter oss av moderne, miljøvennlige og kosteffektive produkter og har enerett på Bauer Watertechnology’s produkter i Norge. Disse produktene er 100% kjemikaliefrie og basert på elektromagnetisk vannbehandling av både varme-, kjøle- og drikkevannsanlegg.

header

Kontakt oss for gratis befaring