Driftskostnader og vedlikehold

For fjerning av partikler i vannet samt oppløste avleiringer, installeres et partikkelfilter over eksisterende pumpe. Filterpatronene byttes enkelt av deres driftspersonell eller dere kan be om en rimelig vedlikeholdsavtale for garantert oppfølgning.

 

Driftskostnadene beløper seg kun til mellom 1 000 og 2 000 kroner per år og inkluderer filterpatroner og strøm for selve behandlingsenheten/rørspolen.

Våre partikkelfilter har meget god kvalitet og kommer i 10 eller 20 tommers størrelse. Standard filtrering er mellom 10 og 50 µ (1 µ = 1 my = 1/1000 millimeter). Har dere behov for høyere eller lavere filtrering leverer vi også det.