Bauer, elektromagnetisk vannbehandling

Elektromagnetisme som vannbehandling er en miljøvennlig og lite kostnadskrevende metode, som har gitt svært gode resultater. Bauer-installasjonen består av en rørspole/behandlingsenhet som installeres som en del av anlegget og væsken behandles i rørspolen. Rørspolen er koblet opp til en styringsenhet/mikroprosessor som sammen skaper nanobobler. Nanobobler er kjent for å være svært effektive som et kjemikaliefritt rengjøringsmiddel og resulterer i at eksiterende avleiringer og korrosjon blir løst opp. For nye lukkede anlegg vil denne prosessen forhindre oppbygging av avleiringer og korrosjon, ved at rørveggen og andre komponenter stadig forstyrres. Den elektromagnetiske behandlingen vil også krystallisere mineraler (kalk) i vannet, noe som eliminerer kalkens mulighet til å feste seg.

Bauer fungerer på samme måte i tappevann, slik at korrosjon, avleiringer og biofilm fjernes og i nye anlegg beskytter Bauer mot dette. Med et rent tappevannsanlegg oppnås mange fordeler, blant annet bidrar det til en utmerket legionellakontroll. Les mer på siden legionellakontroll.

Mer om Bauer i lukket anlegg:


Når eldre anlegg blir rene eller nye anlegg opprettholdes rene, så fjernes korrosjonsprosesser som gir lav pH. I lavtempererte anlegg som for eksempel gulvvarme oppstår det gjerne biofilm og med elektromagnetisk behandling løses dette opp og varmeoverføringen fungerer best mulig.

Både Bauer sin behandlingsdel og Bauer-filteret dimensjoneres ut ifra antall kubikkmeter væske i anlegget og installasjonen er lite plasskrevende. Installasjonsmetodene for rørspolen er enten egne tilpassede moduler, bypass sveis med fanger eller 90-graders-installasjon med egen pumpe. Filter-installasjonen gjøres stort sett over eksisterende pumpe, enten med klammere eller på manometer-uttakene.

De oppløste partiklene fjernes i et partikkelfilter som er effektivt både for metalliske og ikke-metalliske partikler. Med Bauer installert er det ikke behov for eget magnetfilter, da magnetitt effektivt samles i partikkelfilteret. Bytte av filter er eneste driftsrelaterte oppgave og kan utføres av eget driftspersonell. Intervall på filterbytte det første året er avhengig av mengden avleiringer som løses opp, men etter hvert vil to filterbytter per år være tilstrekkelig. Driftskostnadene for denne type vannbehandling er strøm cirka 30 - 100W og bytte av filterpatroner – totalkostnad cirka kr 2.000,- per år.

Hele rapporten om Nanobobler sendes på forespørsel