Bauer gjør mye mer enn å filtrere vann

Bauer vannbehandling fjerner magnetitt, korrosjon og avleiringer i varme- og kjøleanlegg, i tillegg er Bauer utmerket som legionellakontroll i tappevann.

Hvordan Bauer fungerer i
lukket anlegg
Hvordan Bauer fungerer i lukket anlegg

Lime Vannteknologi AS er
importør av
Bauer vannbehandling

For varme- og kjøleanlegg -

legionellakontroll - prosessvann

Hvordan Bauer fungerer
som legionellakontroll
Hvordan Bauer fungerer som legionellakontroll

Din utfordring:

I et VVS-anlegg (kjøleanlegg, radiatoranlegg) vil det over tid utvikles magnetitt, avleiringer og korrosjon. Rørene tettes og forhindrer fri vanngjennomstrømning, noe som øker energiforbruket og forringer rørenes levetid slik at de må byttes før normal utløpstid. I drikkevann vil urene rør skape vekstvilkår for bakterier, og det kan oppstå et legionellaproblem.

Tradisjonell løsning:

De fleste velger en type vannrensing, gjerne med kjemikalier og forskjellige type filter. Problemet med en slik løsning er at rørene forblir urene og man behandler derfor kun symptomene og ikke selve årsaken til problemet. Dette er verken miljøvennlig eller kosteffektivt, og ønsket varig effekt uteblir.

Vår løsning:

Bauer løser opp magnetitt, avleiringer og korrosjon i lukkede anlegg, for så å fjerne det i våre filter (partikkelfilter eller magnetfilter). Vår løsning er enkel å installere og forlenger rørenes levetid samt gir lavere energiforbruk. I tappevannet forhindres bakterieoppblomstring av blant annet legionella, i tillegg til at korrosjonsproblemet forsvinner. Vedlikeholdskostnadene er svært rimelige, løsningen er miljøvennlig og selvsagt kjemikaliefri.

Lavere energikostnader og færre servicebesøk

Hvordan fungerer det?

Vårt vannbehandlingssystem benytter elektromagnetisme som styres av en mikroprosessor, og ingen bruk av kjemikalier.

 

Det er væsken i anlegget som behandles og som effektivt, men skånsomt fjerner avleiringer, magnetitt og korrosjon.

 

I lukkede anlegg fanges dette opp og fjernes med et partikkelfilter eller magnetfilter (se animasjon), mens i tappevannet føres det ut i avløpet.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes

Ring: 93 22 68 04


Lime Vannteknologi AS
Oberst Rodes vei 8c, 1152 OSLO
Org. nr 991340998

post@limevannteknologi.no
+47 93 22 68 04