Tappevann

 

Bauer fjerner kalkavleiringer, korrosjon og biofilm og sørger for bedret vannkvalitet, færre lekkasjer og forlenget levetid på tappevannsanlegget. Avleiringer og oppløste metaller fører til bismak i vannet. Når dette fjernes, blir vannkvaliteten forbedret og smaken blir frisk og god.

 

Starten på problemene er ofte klebrig kalk som fester seg, og andre partikler bygger videre utfra kalken. Bauer krystalliserer kalk, slik at det ikke fester seg til rørveggene, vekslere, dusjsiler, husholdningsmaskiner, dyser, og andre viktige komponenter.

 

På tappevannet installeres Bauer direkte og etter vannmåler for så å rense både kaldt- og varmtvannsnettet

 

Krystallene sammen med Bauer–behandlet vann sørger også for at gammelt belegg gradvis blir fjernet ved at det skånsomt slipes vekk fra rørene. Gamle avleiringer blir løst opp sakte og blander seg med friskt tappevann i meget små kvanta. Disse er ikke helseskadelige og består stort sett av det naturlige mineralinnholdet i vannet.

Krystallene sammen med Bauer–behandlet vann sørger også for at gammelt belegg gradvis blir fjernet fra rørene.

Kontakt oss

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes