Legionellakontroll

 

Forebygging av legionellasmitte:

 

Legionella er en bakterie som finnes så å si overalt i naturen, og da også i drikkevannet.

 

Dersom legionellabakterien får vekstvilkår der bakterien blir mange, kan vi bli smittet ved at bakterien pustes dypt ned i lungene via aerosoler (små vanndråper). Ved smitte kan vi få en type lungebetennelse som kan føre til død for eldre med nedsatt immunforsvar, men det kan også ramme øvrige i befolkningen. Smittekilden er dusjer, fontener, kjøletårn, boblebad og lignende som har for store mengder legionellabakterier.

 

Det er da krav om kontroll for å hindre legionellasmitte i blant annet kjøletårn, vaskeanlegg, bygninger med dusjanlegg, befuktningsanlegg og borettslag/sameier. Bestemmelsen er ikke omfattet privatboliger og fritidseiendommer, men der bør man også ha rutiner for å unngå smitte.

 

Vi mener at rene rør uten korrosjon, avleiringer og biologisk materiale gir en god beskyttelse mot legionella da grunnlaget for oppblomstring blir fjernet.

 

Bauer installeres på vanninntaket og vil beskytte både varmt og kaldtvannsnettet og har svært lave driftskostnader.

 

PDF-fil om legionellakontroll med Bauer

Hvordan Bauer fungerer som legionellakontroll

Bilder fra tysk laboratorietest, dyrking av bakterier. Venstre skål med Bauer og høyre skål uten Bauer.

Bauer PJ-50 med kontrollenhet typisk for mellomstore og store bygninger (driftskostnad strøm, tilsvarende 50 watt).

Kontakt oss

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes