Varmeanlegg, kjøleanlegg og øvrige lukkede anlegg

Bauer vannbehandling er varig fjerning av magnetitt, avleiringer og korrosjon i hele anlegget. Rør, ventiler, pumper, varmevekslere, målere, radiatorer med mer beskyttes, og fungerer som tiltenkt ved installasjon.

 

Alle problemer forsvinner uten bruk av kjemikalier og på en skånsom måte. Vannet pumpes frem uten hindringer og dere får varme der det skal være varmt, og kulde der det skal være kaldt.

 

Bauer benytter elektromagnetisme / elektronisk vannbehandling - for behandling av vannet og vannets innhold. Enkelt forklart blir anleggene kontinuerlig «sandblåst» og rørveggen blir fri for hindringer. De oppløste partiklene i lukkede anlegg fjernes med mekanisk filtrering ved å benytte en av Bauers mange partikkelfilter, eller i kombinasjon med vårt magnetfilter.

 

Dere oppnår kraftige besparelser i energiforbruket i tillegg til reduserte kostnader for rørbytter og vedlikehold.

 

Et rent varmeanlegg eller kjøleanlegg kan redusere energiforbruket med 10-12 % og i noen tilfeller enda mer. Det betyr at investeringen er spart inn på 3-4 år.

Kontakt oss

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes