Installasjoner

Ingen anlegg eller installasjoner er helt like, men vi har produktene og erfaringen slik at vi alltid finner riktig løsning. Titt på eksemplene vi har satt opp, eller ta kontakt for nøyaktig beskrivelse til ditt anlegg.

 

Bauer-enhetene kan monteres vertikalt, horisontalt, i by-pass, med modul, i direkte linje, med andre ord et meget fleksibelt produkt.

Filtrene installeres stort sett over hovedpumpe, men vi bidrar også med andre løsninger.

Installasjonseksempler lukkede anlegg

Typisk installasjon med rørspolen i by-pass og filter over pumpen.

Alle Bauer-enhetene kan isoleres i varmeanlegg og her er eksempel på en isolert modul.

Her er det valgt reguleringsventil istedet for by-pass, og det fungerer også utmerket.

Direkte montert i et kjøleanlegg. I kjøleanlegg skal ikke rørspolen isoleres og den sørger selv for at det ikke blir kondens.

Vi har moduler for alle dimensjoner og det kan forenkle installasjonen.

Installasjonsmodulene er lite plasskrevende.

Installasjonseksempler tappevann/prosessvann

Vertikal montering av Bauer, alltid etter vannmåler.

Horisontal montering av Bauer (før vi isolerte). Husk at isolasjon skal avsluttes der rørspolen begynner, rørspolen sørger selv for at det ikke dannes kondens.

I tappevann og prosessvann skal dimensjonen på Bauer-enheten være tilsvarende dimensjonen på vanninntak. Vi har dimensjoner for alle bygg.

Ved behov kan Bauer-enhetene parallell kobles, men hver rørspole skal ha sin egen kontrollenhet.

Med eller uten stengeventiler, avgjøres av eksisterende anleggsoppbygning.

Ikke så veldig «sexy», men kreativt og utrolig funksjonelt.