Varmeanlegg, kjøleanlegg og øvrige lukkede anlegg

Bauer vannbehandling er varig fjerning av magnetitt, avleiringer og korrosjon i hele anlegget. Rør, ventiler, pumper, varmevekslere, målere, radiatorer med mer beskyttes, og fungerer som tiltenkt ved installasjon.

Alle problemer forsvinner uten bruk av kjemikalier og på en skånsom måte. Vannet pumpes frem uten hindringer og dere får varme der det skal være varmt, og kulde der det skal være kaldt.

Bauer benytter elektromagnetisme for behandling av vannet samt vannets innhold. Enkelt forklart blir anleggene kontinuerlig «sandblåst». Elektromagnetisme benyttes også i ultralyd, UV-stråling, georadar, elektronikk, mikrobølgeovn og mye annet nødvendig utstyr.

Dere oppnår kraftige besparelser i energiforbruket i tillegg til reduserte kostnader for rørbytter og vedlikehold.

Et rent varmeanlegg eller kjøleanlegg kan redusere energiforbruket med 10-12 % og i noen tilfeller enda mer. Det betyr at investeringen er spart inn på 3-4 år.

Kontakt oss